Onze partners

Voor de realisatie van dit project wordt samengewerkt met verschillende partners, die hun expertise delen zodat de opgedane kennis optimaal voor de Crowd Safety Manager kan worden benut. De partners in het project zijn:

gemeente Den Haag en Living Lab Scheveningen
De gemeente Den Haag is betrokken bij ‘Impact Coalitie Safety en Security’ en geldt als mede-opdrachtgever en als ‘gastheer’ voor dit project. Binnen het Living Lab van Scheveningen kan in de praktijk worden geëxperimenteerd en geoefend worden met een digitaal ondersteunde regieketen voor handhaving. De gemeente Den Haag neemt de verantwoordelijkheid voor het project op zich als penvoeder.

Landelijke Eenheid van de Nationale Politie
De Nationale Politie is betrokken bij Impact Coalitie Safety en Security en bij de Crowd Safety Manager als ‘mede-gebruiker’/ opdrachtgever. Het is voor de Politie van belang te onderzoeken hoe zij nieuwe technologie binnen de maatschappelijke context als instrument kunnen inzetten, om samenwerking en afstemming binnen de regieketen voor handhaving te verbeteren. Dit project is de kans om binnen een afgebakend gebied te ‘oefenen’ en experimenteren met een digitaal ondersteunde regieketen.

Argaleo
Argaleo bouwt online 3D Digital Twins voor de slimme, leefbare en gezonde stad van morgen. Binnen het project wordt Argaleo ingezet om relevante data te verzamelen, bewerken, analyseren en visualiseren binnen de Digital Twin van Scheveningen en omstreken.

Technische Universiteit Delft (TU Delft)
De TU Delft is bij het project betrokken op drie van haar expertisegebieden. Zo wordt gebruik gemaakt van de kennis op het gebied van ‘ethical AI’, werkt zij samen met Argaleo en TNO op het gebied data-analyse en voorspellende modellen en deelt de TU Delft haar vergaande expertise ten aanzien van de relatie tussen digitale technologie en gebruiker.

Q-TC
Q-TC biedt via het Business Operational Intelligence (BOI) platform inzicht in de processen binnen de totale regieketen met de verschillende actoren.  Dit platform stelt de keten in staat verder te optimaliseren en flexibel op kritische situaties te anticiperen. 

TNO
TNO is partner binnen de ‘Impact Coalitie Safety & Security’ en zorgt binnen de Crowd Safety Manager voor de verbindende rol naar desbetreffende coalitie. Voor de Impact Coalitie, binnen het project Smart Society, wordt gebouwd aan een demonstrator voor Crowd Safety, die ook voor ons project wordt gebruikt. Het gaat daarbij vooral om de inzet van usecases als middel om informatie te krijgen ten aanzien van de schaalbaarheid van de Crowd Safety Manager.

Future City Foundation (FCF)
FCF brengt als intermediair partijen bij elkaar om de impact van technologisering en digitalisering op de steden en regio’s te onderzoeken. Zij is verantwoordelijk voor de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ waaraan de Crowd Safety Manager is gelinkt. Deze verbindende rol vervult zij ook binnen dit project.

WE Labs
WE Labs bouwt en beheert samenwerkingsverbanden en projecten waar innovatie in brede zin wordt ingezet om concreet werk te maken van maatschappelijk relevante visies. Binnen de Crowd Safety Manager is WE Labs verantwoordelijk voor de projectontwikkeling en, samen met FCF, voor de participatie met directe stakeholders (Living Lab methodologie met kennistafels, workshops en de klankbordfunctie).

ELBA\REC
Als media- en communicatiebureau informeert, inspireert en verbindt ELBA\REC professionals binnen de fysieke leefomgeving. Oftewel vastgoed, stad en ruimte. Naast het bieden van kennis via haar eigen mediakanalen, ontwikkelt ELBA\REC uiteenlopende communicatiestrategieën die ook zelf over onder regie tot uitvoering worden gebracht. ELBA\REC zet binnen de Crowd Safety Manager haar expertise in om resultaten, werkzaamheden en ‘lessons learned’ te delen met relevante doelgroepen om uiteindelijk kennis te verspreiden en het succes van de Crowd Safety Manager op termijn te vergoten.

Verder wordt op participatieve wijze samengewerkt met inwoners en ondernemers uit Scheveningen via het bestaande netwerk van Living Lab Scheveningen.