Een Living Lab aanpak

In samenwerking met het Living Lab Scheveningen (onderdeel van Smart The Hague) maken wij gebruik van de aanwezige digitale infrastructuur en het netwerk van lokale en landelijke belanghebbenden en betrokkenen. Voor dit project wordt zo goed mogelijk samengewerkt met iedereen die ermee te maken heeft. Dit is essentieel: het gaat ons om een gezamenlijk en dus breed gedragen inzet van nieuwe technologie voor een leefbaar Scheveningen. Ook zorgt het ervoor dat de Crowd Safety Manager op een juiste manier wordt gebruikt, met aandacht voor bijvoorbeeld ethiek en privacy.

Verschillende gebruikers en andere betrokkenen (denk aan bewoners, politie, BOA’s, ondernemers, gemeente, deskundigen) zijn direct betrokken en denken mee over de doelen, voorwaarden én functies van Crowd Safety Manager. Dit gebeurt in verschillende werkgroepen, kennistafels en een klankbordgroep. Dat is een groep die advies geeft. Zij denken mee, experimenteren mee, leren mee en geven advies.

Verschillende werkpakketten

Bij het project werken zes verschillende ‘werkpakketten’ samen. Elk werkpakket heeft eigen taken.

WP2 – Projectmanagment

Binnen werkpakket 1 is de organisatie van het project geregeld. Dit projectmanagement stuurt alle projectpartners aan en zorgt ervoor dat al het werk niet te duur wordt en op tijd af is.

Het projectmanagement regelt dat er voldoende overleg is tussen de werkzaamheden in de verschillende werkpakketten. Ook controleert zij de resultaten en of er voldoende draagvlak is bij alle belanghebbenden. Om de Crowd Safety Manager uiteindelijk in gebruikt te kunnen nemen.

De betrokken partijen
 • gemeente Den Haag
 • Alle consortiumpartners

Werkpakket 2 zorgt ervoor dat de data die nodig zijn voor de Crowd Safety Manager beschikbaar zijn en blijven. Ook wordt onderzocht welke nieuwe databronnen kunnen worden gebruikt. Zodat de Crowd Safety Manager beter werkt. Door in gesprek te gaan met de werkgroep ethiek en andere belanghebbenden, zorgen we er binnen deze werkgroep voor dat data voor de Crowd Safety Manager met instemming van alle belanghebbenden kan worden ingezet.

Betrokken partijen
 • gemeente Den Haag
 • De Nationale Politie
 • Argaleo
 • TU Delft

Binnen werkpakket 3 wordt gewerkt aan de technologie van het dashboard van de Crowd Safety Manager. In dit dashboard heb je een digitaal overzicht van alles wat er met de manager gebeurt.

Technologie en data-intelligentie die zorgt voor het voorspellend en lerend vermogen om situaties op straat vooraf goed in te schatten en conflicten te voorkomen. Hiervoor worden de bestaande digital twin voor Scheveningen, andere digital twins en oplossingen die via het Smart Society project zijn opgeleverd, verder ontwikkeld.

Betrokken partijen
 • Argaleo
 • TU-Delft

Binnen werkpakket 4 willen we inzichtelijk krijgen wie, wanneer op welke wijze in moet grijpen als er ongewenste drukte ontstaat. Zo kunnen gemeente, politie, evenementmanager of horecaondernemer leren welke oplossingen wanneer het best kunnen worden ingezet om te voorkomen dat er ongewenste gebeurtenissen ontstaan.

Betrokken partijen
 • Q-TC
 • De Nationale Politie
 • gemeente Den Haag
 • Living Lab Scheveningen

Het eindresultaat van het project moet vooral bijdragen aan de veiligheid op straat. Binnen werkpakket 5 wordt daarom gewerkt aan verschillende oplossingen:

 • Technisch een passende werkvorm voor digitale samenwerking tussen gemeenten en politie;
 • Schaalbaar – Een oplossing die alleen bruikbaar is voor Scheveningen, maar in de toekomst ook ingezet kan worden in andere gemeenten en/of gebieden;
 • Lerend vermogen Informatie van alle acties worden bijgehouden. Effecten worden gemeten en beoordeeld. Zodat nieuwe inzichten en mogelijkheden ontstaan voor toekomstige acties.
 • Financieel – de kosten en financiële en maatschappelijke opbrengsten van de Crowd Safety Manager in kaart brengen voor toekomstig gebruik en uitbreiding
 
Betrokken partijen
 • gemeente Den Haag
 • WE-CPV
 • TNO
 • Living Lab Scheveningen

Binnen werkpakket 6 wordt samen met verschillende betrokken mensen gewerkt aan andere voorwaarden voor gebruik van de Crowd Safety Manager.

Met de ‘Living Lab’ -aanpak worden de ethische (waaronder privacy), juridische, economische en technische randvoorwaarden bepaald. Zo willen wij draagvlak creëren voor de toegevoegde waarde van de Crowd Safety Manager voor de veiligheid op straat. Alleen op die manier kan de Crowd Safety Manager zo goed mogelijk worden ingezet.

Ook wordt binnen dit werkpakket gewerkt aan de (in- en externe) communicatie en PR tijdens het project. Daarnaast wordt nagedacht over de juiste communicatiestrategie en -middelen bij het gebruik van de Crowd Safety Manager.

Betrokken partijen
 • gemeente Den Haag
 • De Nationale Politie
 • Future City Foundation
 • Living Lab Scheveningen
 • WE-CPV
 • ELBA\REC